Aynî Destek

Aynî  destek, nakdi olmayan çeşitli materyal ve ekipmanların, sürekli ya da dönemsel hibe edilmesi yoluyla gerçekleştirilen yardım şeklidir. Aynî destekler çalışmaları hızlandırması, maliyet unsurlarını minimize etmesi ve uzun vadeli yararları sebebiyle oldukça önemlidir.

Gerçekleştirmekte olduğumuz veya planlama aşamasındaki tüm proje, kampanya, etkinlik ve çalışmalarımızda maddi destek dışında, ihtiyaç duyacağımız materyaller konusunda, sahip olduğunuz imkanlar ile aynî destek de verebilirsiniz.

Bu kapsamda projemize sağlayabileceğiniz aynî destek örnekleri arasında; Birşeyyap Paketlerinin belirli bir miktarının bastırılarak tarafımıza, proje kapsamında kullanılmak üzere, hibe edilmesi, sahip olunan ses sisteminin bir etkinliğimiz süresince bizlerle paylaşılması, ulaşım alanında destek verilmesi, sahip olunan diğer imkan, ekipman ve materyaller ile çeşitli şekillerde çalışmalarımızın desteklenmesi sayılabilir.

Birşeyyap‘mak için yapılabilecek çok şey olduğuna inanıyoruz. Siz de birşeyyap‘mak isterseniz bizlere iletişim  sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.