Sponsor

Birşeyyap İnisiyatifi tüm çalışmalarını gönüllülük esası üzerinden yürütmektedir. Tüm proje, kampanya, etkinlik ve çalışmalar inisiyatif üyeleri ile birlikte diğer gönüllü destekçilerin de katkıları ile planlanmakta, tasarlanmakta ve hazırlanmaktadır.

Çalışmaların finansal ihtiyaçları büyük ölçüde gönüllülerce karşılanmaktadır. Ancak hedeflenen projenin büyüklüğü, kapasitesi, hedef kitlesi, amaçları ve planlanan özgün çalışmaların gerektirdiği şartlar gibi sebepler ile yükselen finansal ihtiyaçların karşılanması noktasında sponsor destekleri önemli bir etkendir.

Finansal ihtiyaçların karşılanmasında, kaynak arayışından önce maliyet oluşturan unsurların “maliyetsizleştirilmesi” çalışmaları üzerinde durmaktayız.

Örneğin, gönüllülerce hazırlanamayan ve finanse edilemeyen bir tanıtım videosu için finansal kaynak arayışına girmek yerine, ilgili alanda çalışan şahıs, ticari firma ve kuruluşlardan sponsorluk desteği almayı ve karşılıklı olarak kazan – kazan ilkesine dayalı ikili partnerlik ilişkisi kurmayı tercih ediyoruz.

Sizler de Birşeyyap proje, kampanya, etkinlik ve çalışmalarına dilediğiniz ölçüde sponsor desteği verebilir, sosyal sorumluluğunuzu yerine getirerek gösterebilirsiniz. Birşeyyap Paketleri ve diğer materyallerimizin dilediğiniz ölçüde basımlarına sponsor olabilir, tasarım ve etkinlik çalışmaları gibi bir çok farklı alanda sponsor desteği vererek birlikte iyi bir şeyler yapmanın hayr ve hazzını paylaşabilir, bizlere sizlerle birlikte hayrlı birşeyyap‘ma imkanı verebilirsiniz.

Konu ile ilgili bize iletişim  sayfamızdan ulaşabilirsiniz.